Deník OpenOne

Do našeho kmene se vrátila asi nejpodivnější "porada". Ona to ani porada není. Jde o první setkání pracovního týdne. Hned v pondělí ráno se jednou za měsíc setkáváme k rannímu sdílení. Kdo chce, přijde. Povídáme si pak o svých životech a jejich propletencích a komplikacích, ale taky krásách a radostech. Spojuje nás vždy nějaké téma. Minule to byla...

V přístavišti OpenOne jsme přivítali deset manažerů kontaktních center, kteří s námi vypluli v rámci Klubu manažerů. Společně jsme se prokousali peřejemi tématu "Vnitřní motivace". Ukázalo se, že ačkoli je všude chleba o dvou kůrkách, jsou mezi jednotlivými provozy přeci jen výrazné rozdíly v přístupu k autonomii. Pěkným příkladem je třeba Home...

Před koncem roku jsme vyrazili na pár diskuzních snídaní do některých kontaktních center. Je to zajímavé putování do míst, kde opravdu tepe život těch složitých organizmů, které se snažíme inspirovat pro postupnou evoluci z call center na cool centra. Snídaně přinášejí řadu zajímavých diskuzí, které pomáhají ještě lépe popsat dosavadní zkušenosti...

Ve spolupráci s IT společnosti Kooperativa jsme připravili naše řešení tak, aby bylo schopno identifikovat příchozí emailové požadavky určené pro skupinu uživatelů pracující s jiným aplikačním řešením. Systém tak bude od nového roku schopen příchozí emaily třídit a automaticky rozdělovat mezi tyto dvě skupiny.

Radikálně jsme změnili technologii kategorizace textových komunikací, jak je zmíněno v části implementačních projektů. Stávající systém byl postaven na možnostech, ale i omezeních SQL serveru. Nová verze kategorizace je napsána mimo databázi jako samostatná služba. Nově při definici klíčových slov dokážeme plnohodnotně využívat tzv. regulární...

Začali jsme vařit OpenOne Benchmarking kontaktních center. Pošesté se chystáme ponořit do spousty čísel a jejich důmyslným smícháním vytvořit zajímavou potravu pro všechny, kdo na sebe vzali těžký úděl vedení kontaktního centra. Jsme přesvědčení, že naše srovnávání má silnou chuť. Už potřetí srovnání okořeníme i názory zákazníků a zaměstnanců,...

Pomocí upgrade Správy obecných dokumentů (funkcionalita sloužící pro správu automatických podpisů, notifikací, šablon, příloh, marketingových sdělení, atp.) jsme byli schopni vyhovět požadavku na definici personifikovaného podpisu operátora až na úroveň rozlišení jednotlivých týmů. Každý tým tak nyní může mít svůj osobitý podpis.

A už je to tady... naše malé milé země česká a moravské jsou OnePlace již malé! Uložených znalostí je již tolik (a stále přibývají nové), že přetékají jako 'Hrnečku vař!' až do zahraničí... S potěšením oznamujeme, že probíhá implementace OnePlace v zahraničí pro nás velmi blízkém, a to sice na Slovensku. Však jsme taky znalostku na tuto slávu pěkně...

Na začátku listopadu jsme dokončili druhou verzi modulu znalostních testů s názvem OneCoach. Byla doplněna možnost tzv. "písemky", kdy je možné vytvořit pro danou skupinu uživatelů / konkrétního uživatele (typicky nováčka apod.) test jeho znalostí včetně časového limitu na vypracování testu.

Přečtěte si jako první, co je nového