Deník OpenOne

Několik rodin z OpenOne se sešlo na společném výletu na skokanský můstek. Ano, čtete dobře. Všichni tam vyšplhali, což byla dřina, výtah v Lomnici nad Popelkou opravdu nemají. Zato nás čekalo milé překvapení. Pod můstkem jsme viděli, jak se dva odvážní mladíci rozcvičují a za chvíli už skákali a létali. Sníh nahradila vodou kropená plastová tráva....

Naše OpenOne plachetnice v prostorách pražských kanceláří má dalšího člena posádky. Tento byl naloděn s rekordní rychlostí. Jmenuje se Jakub Kaisner a své místo zaujal už den po svém narození, ke kterému došlo 27.8. Na plachtách lodi jsou fotky našich dětí, které nám do života nosí unikátní moudrost a dětskou radost. Taky na nich je vidět, že čas...

Ve třetím kvartále jsme pro společnost E.On realizovali několik rozvojových balíčků se změnovými požadavky. Jedna skupina těchto balíčků se týkala úprav pro zpracování Leadů. Vidět více informací, předávat více atributů a zohledňovat je při zařazování Leadů do fronty pro volání bylo smyslem těchto požadavků.

Práce na oddělení obchodní a distribuční části společnosti E.On byly úspěšně dokončeny. Migrace změn našeho řešení bylo jedním z ozubených kol celého soukolí systémů a jejich vzájemných integrací. Vše se ke spokojenosti společnosti EON povedlo, i když bylo samozřejmě potřeba něco sem tam doladit :-)

Jak již bylo zmíněno v úvodu, nejvíce času, energie a úsilí jsme věnovali zrození nové verze OneSolution EVO, naší malé Evičce. Je to tak trochu naopak, než je tomu s malými dětmi - největší úsilí musíte u nového SW řešení vynaložit před porodem samotným. Takže jsme dnem i nocí programovali, ladili, migrovali, testovali, hádali se, vysvětlovali,...

Po prázdninách jsme navázali s našimi milými lektory z kontaktních centrech druhým společným setkáním. Hráli jsme si, sdíleli, podívali se na různé přístupy k učení z rolí Školitele, Mentora, Kouče, na využití různých typů otázek a hledali v učení radost, učení se i výkon. Byla to celý den hlavně zábava, která do učení podle nás rozhodně patří....

Na polích už nejsou klasy, listí začíná žloutnout a ze stromů padají ořechy. Večer je dřív tma. Podzim je zde a s ním i přípravy dalšího ročníku OpenOne Benchmarkingu kontaktních center. V ročníku s číslovkou 2019 se budeme držet osvědčených prvků, kterými jsou elektronicky předaný formulář s provozními otázkami, SMS průzkum spokojenosti zákazníků...

S vedením kontaktního centra ČEZ Distribuce jsme odstartovali projekt zaměřený na kulturní vaření. Nejde ovšem o kulinární expedici, soustředíme se na vylepšování a přizpůsobování firemní kultury. Do pomyslných kuchařských rondonů se oblékla celá řada nadšených a především tvořivých lidí z provozu spolu s celým týmem vedení. Vzniká z toho opravdu...

Kde vzít lidi

12.10.2019

V rámci pravidelných mentorských setkání s klíčovými teamleadery a manažery společnosti Conectart jsme tentokrát diskutovali i o všech možných strategiích, jak přitáhnout nové uchazeče o práci v call centru. Shodli jsme se na tom, že jednou z hlavních deviz dneška je samotná pověst konkrétního projektu a fungování konkrétního týmu. Práce na ní je...

Pro společnost Pražská energetika jsme připravili výjezdní školení zaměřené na týmovou spolupráci a komunikaci lidí ze Zákaznické linky. Sešli jsme se na Monínci a slunce nám ukázalo, že podzim ještě musí počkat. Mezi spoustou týmových aktivit zaměřených na společné dílo byla třeba i stavba zcela nové elektrárny v lese. Díky tomu je nyní na...

Historicky první setkání pro manažery slovenských kontaktních center se uskutečnilo v Bratislavě. Věnovali jsme se tématům vnitřní motivace, vedení týmů prostřednictvím důvěry a vztahů a v detailu pak zejména autonomii. Tomu, co konkrétně se dá dělat v call centrech pro její podporu. Coolna byla příjemná, zábavná a velmi inspirativní. Děkujeme všem...

Bylo nám ctí a potěšením, že jsme mohli inspirovat účastníky konference HR leaders naším příběhem. Tím jak jsme to u nás v OpenOne budovali a jak to děláme. Kromě přednášky jsme vedli i workshop na téma budování důvěry v týmech.

Udělalo nám velkou radost, že byl Michal Beránek přizván skupinou Red Button do projektu RB leader. V tomto naprosto unikátním vzdělávacím programu leaderů procházejí účastníci společně rozvojovým cyklem, ve kterém je každý krok dvoudenní a je zaměřen na jiné téma. Modul Já je zaměřen na sebepoznání leadera, jeho hodnot a motivací. Modul My na to...

V tropickém vedru se 19.6. v Green Pointu uskutečnilo tradiční setkání uživatelů OnePlace. Ale ani vysoké teploty nám "nezatopily" a nepokazily pohodovou atmosféru setkání. Hlavní náplní byla výměna zkušeností, a tak postupně každý z účastníků představil svou vlastní znalostku, jak s ní pracuje, co se povedlo více či méně a podělil se o zkušenosti...

Povedlo se nám moc pěkné setkání s celým týmem kontaktního centra společnosti ŠkoFin nad tématem práce se stresem. Účastníci si odnesli a vyzkoušeli metody založené na technice Inner Game. Díky nim se stresem nemusí už bojovat, ale mohou ho dobře využívat, obstát v něm, zůstat sami sebou, využít všechny možnosti. Všichni s sebou nyní nosí "mocné...

Bylo nám ctí, radostí a potěšením připravit pro tým slovenského call centra pojišťovny Cardif celodenní setkání. Věnovali jsme se na něm tématům vděčnosti, historickým emocím a nedorozuměním, představám o budoucnosti, štěstí i tomu, jak se nejlépe učit a rozvíjet. A nechybělo ani malování obrázků! Díky za důvěru, otevřenost a tvůrčí energii, kterou...

Rok se s rokem sešel a většina týmu OpenOne usedla na jízdní kola z půjčovny Českých drah, aby společně zažila pohled na svět ze sedel. Nechyběla zábava u stovek vtipů, zpívání s kytarami, koupání, pivo a pocit sounáležitosti. Krajina nás uvítala svými kouzelnými zákoutími i strážci v podobě komárů. Krásně se nám sem vrací.

S odstupem času jsme se vrátili k tématice GDPR ve společnosti UPC. Na řadu přišla možnost automatizace volání Práva na informace a Práva na zapomenutí, které bylo možné dosud vyvolat jen ručně z karty klienta v řešení OneSolution. Nyní vše může proběhnout voláním služby, která přijme požadavek, a buďto vrátí veškeré informace o údajích klienta a...

Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s Union Poisťovňou na vymýšlení a zavádění nového systému fungování zákaznického centra. Postupně spolupracujeme na tvorbě jasného a srozumitelného poslání, jednoznačné definice požadovaných výkonů, pravidel a principů jejich dosahování i definic toho, co jsou přípustné a nepřípustné chování a přístupy všech...

I v tomto kvartále jsme pro společnost E.On realizovali další rozvojové balíčky se změnovými požadavky. Jedním z prioritních požadavků byla lepší podpora pro tzv. "Hot Leady" neboli obchodní příležitosti, které je třeba obvolat okamžitě. Místo standardního předání Leadu do Centrálního Lead Management systému, který Lead posuzuje a určuje, ve kterém...

Zažili jsme moc zajímavé setkání s týmem vedení kontaktního centra ČSOB Pojišťovny. Celé se odehrávalo ve workshopovém rytmu a jeho cílem bylo definování týmové vize, na které by se dalo pevně stavět a všichni jí rozuměli, zejména proto, že na ní spolupracovali. Pomáhalo nám nadšení týmu i krásné zázemí v ZOO Dvůr Králové. Vize vznikla a začala žít...

Přečtěte si jako první, co je nového