Deník OpenOne

kufry a cestovní tašky začínají tušit nebo dokonce už zcela jasně ví, že se něco chystá. Po nocích si špitají, kam že to asi vyrazíme? Zkrátka je tu letní stěhování národů se vším příjemným i trpěným. Dovolím si jménem všech, kdo tvoří OpenOne, popřát vám a vašim blízkým skvělý společný čas bez ohledu na to, kam svá zavazadla vezmete. Ať...

Po delší době se podařilo na řešení OneWay, které slouží výhradně pro získávání zpětné vazby klientů banky prostřednictvím SMS otázek a odpovědí, realizovat zajímavý rozvoj, o který bychom se rádi podělili.

V rámci minulého pololetí se podařilo dokončit všechny přípravy pro spuštění webchatu na veřejných stránkách společnosti UNIQA a mohla se tím pádem nastartovat podpora LEAD managementu i přes tento komunikační kanál.

Ve společnosti Pražská energetika a.s. se v prvním pololetí letošního roku podařilo úspěšně dokončit přechod do produkčního prostředí a tím pádem zpřístupnit všem relevantním zaměstnancům klíčové informace potřebné při jejich každodenní práci.

V průběhu prvního pololetí jsme se postavili před velký úkol. A sice propojit naši platformu OneSolution se systémem SAP C4C. Projekt to byl opravdu náročný a jsme velice rádi, že jsme stihli nasadit vše potřebné společně s týmem E.ON do produkce ještě před začátkem prázdnin. 👍🏻

V SlSp byl spuštěn ostrý provoz zpracování zpráv z George. Tyto George Messages jsou v prostředí OneSolution EVO zpracovávány jako nový komunikační kanál "Offline Chat", který je připraven řešit všechny typy messaging zpráv. A to těch založených na individuálních zprávách, tak i těch založených na zprávách v tzv. "vláknech".

Pro společnost TPS aktuálně zajišťujeme projekt zaměřený na koncepci nově budovaného zákaznického servisu včetně definice nároků na SW podporu klíčových zákaznických procesů. Jde o velmi komplexní projekt se zajímavými lidmi a silným dopadem na budoucnost zákaznické péče u tohoto dodavatele telekomunikačních služeb pro B2B a B2C segment.

Na míru jsme připravili a realizovali rozvojový program pro vedení kontaktního centra ČSOB Pojišťovny. Nechyběla tradiční témata jako motivace, práce s hodnocením, plánování, fluktuace. Dotkli jsme se ovšem i všech aktuálních provozních výzev a bylo to společné tvoření a učení se zážitkem. Moc díky za krásný projekt.

Je vyhodnoceno a sečteno. Desátý ročník unikátního srovnání kontaktních center vrcholí prezentací v jednotlivých společnostech. Díky všem za zapojení a kolegialitu při všech společných diskuzích. Jsme rádi, že tuto tradici společně neseme světem kontaktních center v ČR a SR.

Připravili jsme sérii dvou setkání workshopového charakteru pro roli trenérů a pro roli teamleaderů. Cílem bylo společné sdílení přístupů, pojmenovávání hlavních výzev a spolupráce na obnově chuti do práce.

Aktuální ročník Klubu manažerů kontaktních center je opět skvělou ukázkou toho, že sdílení je nenahraditelné. Takřka okamžitě bylo jasné, že se sešla zase skvělá sestava plná otevřeného sdílení, dobré nálady a kolegiality. Je radostí vytvářet toto prostředí, kde se potkávají často i přímí konkurenti a společně hledají ty vůbec nejlepší recepty na...

Máme v OpenOne ještě jednu zajímavou tradici. Jde o CFS, tedy setkání celé firmy. Pandemie ještě více přispěla k tomu, že se ze tří kanceláří OpenOne stalo skoro dvacet kanceláří po našich domácnostech.

OpenOne funguje i nadále na principech sebeřízení a svobody v práci. Ač jde o sestavu zodpovědných a pracovitých individualit, je příjemné se občas odpojit od běžné agendy a užít si společnost. Pro nás je to setkání, kterému již tradičně říkáme "Kmenová rada".

máme tu adventní čas a to pověstné chystání před Vánoci. Najednou před námi vyrůstá hora úkolů, které se prostě musí stihnout v práci i v soukromí. Hodně z nich se týká hmotných věcí. Dovolím si k té hoře přidat jeden další úkol, který ale může pomoci s úspěšným výstupem na zmíněnou velehoru. Zkuste si najít uprostřed adventního úprku nějaký klidný...

Konečně! Jeden z nejklíčovějších komunikačních kanálů se dočkal! V rámci postupující modernizaci našeho řešení OneSolution EVO jsme zařadili jako další položku hodnou renovace právě zpracování e-mailové korespondence.

Ve společnosti Pražská energetika a.s. jsme v rámci 3 a 4Q zrealizovali projekt implementace znalostní báze OnePlace včetně modulu znalostních testů OneCoach. Aktuálně je vše připraveno na spuštění ostrého provozu od ledna 2023, kdy dokončíme i konzultační podporu zaměřenou na sdílení zkušeností s uživateli na straně PRE a s cílem co nejlépe a...

Ve společnosti NN jsme minulý víkend nasadili do produkce telefonie UCS od naší partnerské společnosti INSOFT. 👍🏻 Náš společný cíl - dokončit vše tak, aby před zahájením nového roku byla telefonie včetně integrace s OneSolution plně funkční a call centrum tak bylo připraveno na nápor komunikací souvisejících každoročně s daňovými potvrzeními - se...

Pro společnost E.ON jsme mohli ve druhé polovině roku realizovat další řadu požadavků pro uživatele oddělení využívajících řešení OneSolution.

Společnosti ČD-Telematika jsme poskytli součinnost nutnou pro readresaci serverů dodaných řešení OneSolution EVO a UCS. V rámci readresace byla navíc nasazena i nejnovější verze telefonie UCS od naší partnerské společnosti INSOFT.

Přečtěte si jako první, co je nového