Nejnovější články v našem deníku

Přečtěte si, co je nového
 

Historicky první setkání pro manažery slovenských kontaktních center se uskutečnilo v Bratislavě. Věnovali jsme se tématům vnitřní motivace, vedení týmů prostřednictvím důvěry a vztahů a v detailu pak zejména autonomii. Tomu, co konkrétně se dá dělat v call centrech pro její podporu. Coolna byla příjemná, zábavná a velmi inspirativní. Děkujeme všem...

Bylo nám ctí a potěšením, že jsme mohli inspirovat účastníky konference HR leaders naším příběhem. Tím jak jsme to u nás v OpenOne budovali a jak to děláme. Kromě přednášky jsme vedli i workshop na téma budování důvěry v týmech.

Udělalo nám velkou radost, že byl Michal Beránek přizván skupinou Red Button do projektu RB leader. V tomto naprosto unikátním vzdělávacím programu leaderů procházejí účastníci společně rozvojovým cyklem, ve kterém je každý krok dvoudenní a je zaměřen na jiné téma. Modul Já je zaměřen na sebepoznání leadera, jeho hodnot a motivací. Modul My na to...

V tropickém vedru se 19.6. v Green Pointu uskutečnilo tradiční setkání uživatelů OnePlace. Ale ani vysoké teploty nám "nezatopily" a nepokazily pohodovou atmosféru setkání. Hlavní náplní byla výměna zkušeností, a tak postupně každý z účastníků představil svou vlastní znalostku, jak s ní pracuje, co se povedlo více či méně a podělil se o zkušenosti...

Povedlo se nám moc pěkné setkání s celým týmem kontaktního centra společnosti ŠkoFin nad tématem práce se stresem. Účastníci si odnesli a vyzkoušeli metody založené na technice Inner Game. Díky nim se stresem nemusí už bojovat, ale mohou ho dobře využívat, obstát v něm, zůstat sami sebou, využít všechny možnosti. Všichni s sebou nyní nosí "mocné...

Bylo nám ctí, radostí a potěšením připravit pro tým slovenského call centra pojišťovny Cardif celodenní setkání. Věnovali jsme se na něm tématům vděčnosti, historickým emocím a nedorozuměním, představám o budoucnosti, štěstí i tomu, jak se nejlépe učit a rozvíjet. A nechybělo ani malování obrázků! Díky za důvěru, otevřenost a tvůrčí energii, kterou...

Rok se s rokem sešel a většina týmu OpenOne usedla na jízdní kola z půjčovny Českých drah, aby společně zažila pohled na svět ze sedel. Nechyběla zábava u stovek vtipů, zpívání s kytarami, koupání, pivo a pocit sounáležitosti. Krajina nás uvítala svými kouzelnými zákoutími i strážci v podobě komárů. Krásně se nám sem vrací.

S odstupem času jsme se vrátili k tématice GDPR ve společnosti UPC. Na řadu přišla možnost automatizace volání Práva na informace a Práva na zapomenutí, které bylo možné dosud vyvolat jen ručně z karty klienta v řešení OneSolution. Nyní vše může proběhnout voláním služby, která přijme požadavek, a buďto vrátí veškeré informace o údajích klienta a...

Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s Union Poisťovňou na vymýšlení a zavádění nového systému fungování zákaznického centra. Postupně spolupracujeme na tvorbě jasného a srozumitelného poslání, jednoznačné definice požadovaných výkonů, pravidel a principů jejich dosahování i definic toho, co jsou přípustné a nepřípustné chování a přístupy všech...

I v tomto kvartále jsme pro společnost E.On realizovali další rozvojové balíčky se změnovými požadavky. Jedním z prioritních požadavků byla lepší podpora pro tzv. "Hot Leady" neboli obchodní příležitosti, které je třeba obvolat okamžitě. Místo standardního předání Leadu do Centrálního Lead Management systému, který Lead posuzuje a určuje, ve kterém...

Zažili jsme moc zajímavé setkání s týmem vedení kontaktního centra ČSOB Pojišťovny. Celé se odehrávalo ve workshopovém rytmu a jeho cílem bylo definování týmové vize, na které by se dalo pevně stavět a všichni jí rozuměli, zejména proto, že na ní spolupracovali. Pomáhalo nám nadšení týmu i krásné zázemí v ZOO Dvůr Králové. Vize vznikla a začala žít...

Na jaře a před létem proběhly další setkání Klubu manažerů i Klubu team leaderů kontaktních center. A také první setkání lektorů. V rámci Klubu probíhají vždy čtyři setkání skupinky stejných účastníků. Věnujeme se inspiraci novým i sdílením stávajících zkušeností, zpravidla se daří dělat i poradní kruhy, ve kterých může kdokoliv s účastníků požádat...

Díky předchozí spolupráci se společností Conectart navazujeme s hlavním provozním manažerským týmem cyklem mentorských setkání. Jejich předmětem je expertní pohled zvenku na situace, kterým jednotliví projektoví manažeři a teamleadeři čelí. Je moc příjemné společně hledat, co by se dalo s některými zamotanými situacemi udělat. Kromě toho se...

(ne)Konference a CoolWorkshopy