Závěrečné setkání účastníků OpenOne Benchmarkingu kontaktních center 2016

10.07.2017

Letošní setkání k Benchmarkingu kontaktních center bylo parádní. Ocitli jsme se všichni na jedné lodi, konkrétně na Rohan Boat v Praze Holešovicích. Vltava kolem nás spokojeně a líně plynula a nám se povedlo sdílet neformální atmosféru a otevřenost. Žádné zdlouhavé ukazování grafů. O výsledcích a budoucnosti odvětví kontaktních center jsme si prostě lidsky povídali. Nikdo neusnul. Důležitá čísla zazněla a hned po nich propuklo spontánní vyměňování zkušeností mezi účastníky. Možná to bylo opravdu zmíněným naloděním na jednu palubu, ale bylo velmi zřejmé, že v určitém slova smyslu táhneme v odvětví kontaktních center za jeden provaz. Nikdo neškudlil svými názory, pokusy, zkušenostmi. Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět. A na závěr alespoň jedno číslo - odezva na emaily v odvětví Bankovnictví byla v průměru jen 5,4 hodiny.