V E.ON Česká republika jsme nezaháleli!

07.07.2017

Ani v dalším období jsme ve společnosti E.ON nezaháleli a ve spolupráci s business uživateli, vedením kontaktního centra a IT jsme ve pokračovali na dalším rozvoji OneSolution.

V rámci projektu LeadManagement jsme integrovali OneSolution s řešením sbírajícím leady z webů. Integrovali jsme s dalším systémem, ze kterého do OneSolution "padají" leady, které jsou následně jako úkoly přidělovány operátorům k volání.

Nad smlouvami, které z leadů a nejen z nich vznikají, jsme dále zprovoznili mechanismus upomínání. Cílem upomínacího procesu je opětovně kontaktovat zákazníka, od kterého se smlouva nevrátila a pokusit se od něj smlouvu získat, neboť možná nedorazila, možná zákazník zapomněl, možná je ve smlouvě něco špatně a bude třeba mu ji odeslat znovu.

Dále jsme modifikovali systém interních úkolů mezi dvěma odděleními pro potřeby procesu s krátkodobými odběry. Systém nyní aktivuje úkol pro druhé oddělení až v momentě, kdy je první úkol na jiném oddělení vyřešen.

Vytvořili jsme několik nových reportů pro potřeby sledování aktuální situace v odchozích kampaních, které se řeší na kontaktním centru a nové kategorie pro další jemnější členění zákaznických požadavků.

Mezi větší změny patřila také úprava logiky přidělování úkolů z fronty, kdy bylo třeba přehodnotit již přežitou historickou úpravu a řešení přizpůsobit aktuálním potřebám kontaktního centra.

V rámci jednoho víkendu jsme také jako jeden z mnoha dodavatelů poskytovali součinnosti při migraci dokumentů ze starého DMS systému na nový. Ne že bychom přímo migrovali data v DMS systémech, ale protože řešení OneSolution obsahuje vazby na tyto dokumenty, bylo potřeba připravit migraci starých identifikátorů za nové. A asi si dokážete představit, že po tolika letech v E.ONu to byla opravdu pěkná hromada dokumentů.