UNIQA – WebChat a Co-Browsing

03.07.2023

V rámci minulého pololetí se podařilo dokončit všechny přípravy pro spuštění webchatu na veřejných stránkách společnosti UNIQA a mohla se tím pádem nastartovat podpora LEAD managementu i přes tento komunikační kanál. 

Jsme rádi, že i přes útrapy spojené s nálezy z bezpečnostních testů v režii společnosti ESET, se podařilo vše dokončit a tento modul spustit v každodenním provozu. Ještě nás čeká změna technologie pro co-browsing, abychom lépe vyhověli přenosu obrazu u dynamických prvků v rámci prodejních podstránek, nicméně i přesto považujeme tento projekt za úspěšný a děkujeme UNIQA za důvěru, pomoc a trpělivost.