UNIQA – WebChat a Co-Browsing předány k testům

13.06.2022

V rámci 2Q jsme předali do UAT a penetračních testů modul pro zpracování webchatu v UNIQA pojišťovně. Pokud si některý z návštěvníků nebude jist, jak se na dané stránce pohybovat, resp., jak využít možnosti interaktivních prvků, bude moci požádat o vzdálenou pomoc ze strany kontaktního centra s možností sdílet s operátorem svou obrazovku. Tuto funkcionalitu lze samozřejmě využít i v rámci probíhajícího hovoru. Věříme, že po ukončení penetračních a akceptačních testů webchat společně s co-browsingem přispěje ke zvýšení konverze a spokojenosti návštěvníků webových stránek společnosti UNIQA.