UNIQA - Sjednocení zpracování příchozích hovorů a automatické zprávy

13.06.2022

Sjednocení zpracování příchozích hovorů

Sjednocení pracovních postupů v rámci servisních call center iniciovaly úpravy v OSL EVO, které toto sjednocení podporují. Současně došlo k rozšíření vyhledávání napříč různými zdroji dat, což je přehledně indikováno tagem a vyhledávání lze pro každý zdroj jednoduše zapnout či vypnout.

Automatické zprávy v rámci odchozích kampaní

Odchozí kampaně v OSL EVO dostaly další novou užitečnou funkcionalitu. Umožňuje zaslat sms zprávu nebo e-mail po neúspěšném pokusu o dovolání klientovi. Taková zpráva může klienta informovat o důvodu kontaktování, příp. mu doporučí další postup. Automatické zprávy lze snadno definovat pomocí šablon na obvyklém místě v rámci správy aplikace. Systém rozlišuje, zda jde o průběžné či poslední nedovolání v rámci dané kampaně a pro obě události umožňuje definovat odlišné zprávy. Pomocí automatické zprávy je také možné zaslat avízo před naplánovaným odchozím hovorem.