UNIQA - Nové možnosti v rámci automatické kategorizace e-mailů

04.12.2022

Na základě podnětů od společnosti UNIQA jsme realizovali několik změn ve Správě klíčových slov a vylepšení procesu automatické kategorizace e-mailů. Tato vylepšení by měla přinést významné zvýšení úspěšnosti kategorizace. 

Nejzásadnější změnou je možnost definovat výrazy pro tzv. pre-processing. Ten před samotnou kategorizací z načteného obsahu e-mailu odstraní všechny zadané výrazy, jejichž shoda se zadanými klíčovými slovy by byla zavádějící a snižovala by úspěšnost automatické kategorizace. Změny ve Správě klíčových slov spočívají v možnosti navázání klíčového slova na libovolný počet komunikačních kanálů, čímž odpadne nutnost zadávat klíčová slova duplicitně. Poslední realizovanou změnou dochází k vytvoření nového klíčového slova pokaždé, když je stávající klíčové slovo editováno. Historický pohled na již proběhlou kategorizaci tak nebude zkreslován aktuální změnou klíčového slova a to bude relevantně zobrazováno pouze v období, kdy bylo platné. 

V některém z příštích newsletterů se podělíme o reálnou zkušenost, o kolik procent se díky pre-processingu podařilo zvýšit úspěšnost automatické kategorizace.👍🏻 V zásobě máme ještě několik dalších vylepšení, která si prozatím ponecháme pod pokličkou.