Trenérská a metodická dílna

14.06.2024

Po některých prosbách z provozů kontaktních center jsme zkusili na červen svolat jednodenní tvořivý workshop pro trenéry a metodiky. Tyto dvě role mají na trhu omezené možnosti pro vlastní vzdělávání. 

Proto vyzkoušíme náš přístup otevřeného sdílení a společného tvoření napříč odvětvími, abychom trenérům a metodikům dali možnost získat nové pohledy na situace, kterým čelí. Setkání proběhne v červnu a na základě zkušenosti s ním budeme přemýšlet o dlouhodobějším programu pro tyto dvě zásadní podpůrné role.