Správa obecných dokumentů, GDPR - Modifikace příloh

19.12.2018

Správa obecných dokumentů

Pomocí upgrade Správy obecných dokumentů (funkcionalita sloužící pro správu automatických podpisů, notifikací, šablon, příloh, marketingových sdělení, atp.) jsme byli schopni vyhovět požadavku na definici personifikovaného podpisu operátora až na úroveň rozlišení jednotlivých týmů. Každý tým tak nyní může mít svůj osobitý podpis.

GDPR - Modifikace příloh

Na základě požadavku společnosti UPC jsme realizovali možnost modifikace příloh příchozích emailových komunikací. Smysl toho požadavku byl umožnit upravit přílohu příchozího emailu tak, aby obsahovala jen informace o zákaznících společnosti UPC, jejichž údaje může společnost UPC spravovat. Vzhledem k tomu, že jsme tento požadavek vyhodnotili jako obecný, zařadili jsme tuto funkcionalitu i do naší MAIN verze OneSolution.