Spokojenost klientů v Cardifu

13.12.2017

S potěšením jsme pomohli pojišťovně Cardif projít celý stávající proces sběru zpětné vazby klientů v souvislosti s řešením pojistné události. Cílem bylo najít nejlepší možný způsob dotazování, který nebude klienty zatěžovat a přinese zajímavé výsledky.

S hodinářskou pečlivostí jsme rozebrali detailní formulace jednotlivých otázek, načasování, komunikační kanály a ochranu před přetěžováním klientů. Všemu jsme se věnovali přímo s vedením kontaktního centra ve zcela neformálním, pracovním workshopu, který takřka obratem přinášel shodu na řešení a výsledky nám tak doslova rostly před očima. Vedení kontaktního centra Cardif mělo díky tomuto workshopu přímý přístup k dlouholetým zkušenostem z oblasti zkoumání klientské spokojenosti. Rozhodnutí o konečné podobě celého procesu byla díky tomu založena na reálných základech a věříme, že dlouho obstojí.