Slovenská sporiteľňa - MAC & FENX

15.12.2021

Ve společnosti Slovenská sporiteľňa nastal zásadní milník pro naše řešení OneSolution EVO. Tímto milníkem je napojení na data o klientech uložená v primárním CRM systému banky.

Samozřejmostí je funkční proces synchronizace / aktualizace dat po jejich změně na straně CRM. Data ve OneSolution EVO jsou tak neustále aktuální.

Součástí procesu synchronizace a aktualizace dat klientů je i automatické dohledávání a párování již existujících karet klientů, resp., jejich dat s kartami klientů v CRM. Tyto lokální karty vznikaly automaticky na pozadí v době, kdy nebyla data z CRM ještě dostupná.

V rámci aplikace je také dostupný URL odkaz, kterým si zpracovatel emailu otevře rovnou detail klienta v primárním CRM systému banky a dostane se tak ke všem údajům klienta potřebným pro efektivní zpracování jeho požadavku.