Slovenská sporiteľňa – George Messaging

03.07.2023

V SlSp byl spuštěn ostrý provoz zpracování zpráv z George. Tyto George Messages jsou v prostředí OneSolution EVO zpracovávány jako nový komunikační kanál "Offline Chat", který je připraven řešit všechny typy messaging zpráv. A to těch založených na individuálních zprávách, tak i těch založených na zprávách v tzv. "vláknech". 

Pomocí OneSolution EVO tak do kontaktního centra přichází z George důvěryhodné zprávy/požadavky od autorizovaných klientů. Zatímco přes kanály e-mail a webchat mohou operátoři poskytovat jen všeobecné informace, přes tento komunikační kanál mohou bez obav zasílat klientům i citlivý obsah. OneSolution EVO umožňuje operátorům KC nejen reagovat na zprávy z Geroge od klientů, ale také jim informace aktivně do George odesílat.