Slovenská sporiteľňa - ChatBot a zpracování zpráv z George

13.06.2022

Integrace řešení ChatBot

Ve Slovenské spořitelně se nám podařilo úspěšně integrovat řešení s chatbotí slečnou Vesnou pro kanál webchat od společnosti Nettle AI. Zatímco kontaktní centrum má pro zpracování webchatu stanovenou pracovní dobu, chatbot nikdy nespí a je návštěvníkům webu SLSP připraven odpovídat na jejich dotazy non-stop. Jako součást řešení jsou návštěvníkům nabízeny rozcestníky pro nejčastější témata a dotazy a chatbot je navíc schopen reagovat i na prostý text. Pokud si Vesna neví rady anebo je požádána o přepojení na živého operátora, je chatová konverzace včetně kompletní historie (prostřednictvím OSL EVO) předána do fronty kontaktního centra a následně je chat převzat prvním volným operátorem k dořešení. I když se systém stále ještě ladí (primárně na úrovni botích scénářů), je SLSP s dosavadními výsledky robotizace spokojena.

Implementace zracování zpráv z George

Pro Slovenskou spořitelnu dokončujeme implementaci zpracování zpráv z George. Tento nový komunikační kanál je z pohledu kontaktního centra zajímavý hlavně proto, že je možné s bezpečně ověřeným klientem řešit i požadavky obsahující citlivé údaje. Po úspěšné implementaci chatbota pro WebChat je řešení OSL EVO připraveno zapojit chatbota i pro řešení zpráv z George. Aktuálně díky intenzivní spolupráci s IT SlSp se nám podařilo dokončit náročné a obsáhlé integrační testy a řešení bylo úspěšně předáno do Uživatelských Akceptačních Testů (UAT). Do produkce by zpracování zpráv z George mělo jít na přání SLSP na přelomu září a října.