Setkání uživatelů znalostní báze OnePlace

03.07.2019

V tropickém vedru se 19.6. v Green Pointu uskutečnilo tradiční setkání uživatelů OnePlace. Ale ani vysoké teploty nám "nezatopily" a nepokazily pohodovou atmosféru setkání. Hlavní náplní byla výměna zkušeností, a tak postupně každý z účastníků představil svou vlastní znalostku, jak s ní pracuje, co se povedlo více či méně a podělil se o zkušenosti s ostatními. Samozřejmě se dostalo se i na nápady na zlepšení do budoucna. Společně jsme je ohodnotili dle priority a vznikla tak "Road mapa" vývoje nových funkcí na příští rok. Kromě nich připravujeme v kuchyni OpenOne ještě podpůrné konzultace zaměřené na čtenáře znalostky a zlepšení jejich uživatelských dovedností. O dalším vývoji budeme informovat třeba příště :-)

Moc děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu a našim zkušeným "matadorům" velmi rádi vyřizujeme poděkování od těch služebně mladších za velmi inspirativní zkušenosti.

Těšíme se na shledanou zase za rok!