Rozvojový program pro Conectart

08.04.2019

I v tomto roce pokračujeme v dlouhodobém rozvojovém programu pro klíčové leadery týmů a projektů v Conectartu. Zaměřujeme se na zvládání stresu, práci se zpětnou vazbou a na rozvoj kreativních dovedností. Ukazuje se, že trocha nadsázky a zábavy dokáže v provozu pomáhat. Našesetkávání v rámci workshopů je založeno na naprosté neformálnosti a otevřenosti účastníků. Snad i to je důvodem, že se nám daří vymýšlet cesty, jak zkoušet nové postupy v praxi.