Rozvoj v E.ON

20.12.2017

Ve společnosti E.ON, která nás nenechá v dobrém smyslu slova chvilku odpočinout :), jsme realizovali hned několik změnových požadavků. Za zmínku stojí bez pochyby projekt eCotract, kde jsme zprovoznili automatický import dat Leadů přicházejících z webu do naší jednotné fronty požadavků, dále pak redesign Dashboardu obsahující změnu ergonomie aplikace pro získání většího prostoru pro přidělené úkoly, doplnění řešení o nové reporty a automatizaci přeposílání dokumentů, kdy si systém na pozadí stáhne dokument z DMS a připojí ho automaticky k e-mailu v jednotné frontě, čímž operátoři ušetří kousek drahocenného času. Čas operátorům dále šetří funkcionalita, která v případě zpracování vráceného návrhu smlouvy od klienta propisuje automaticky na pozadí informace, které museli doteď operátoři zapisovat ručně na více místech. Pro lepší přehled byl dále vytvořen nový report o Provozní statistice kontaktního centra kombinující data jak z řešení OneSolution, tak z telefonie Solidus. A aktuálně pracujeme a dokončujeme spoustu dalších funkcionalit, o kterých napíšeme zase příště.