Rozvoj zákaznického centra koncepčně u Union poisťovny

24.04.2017

Moc zajímavý konzultační projekt zaměřený na vytvoření koncepce fungování Zákaznického centra a jeho rozvoje se společnosti Union na Slovensku se chýlí k závěru. 

Společně s interním týmem zahrnujícím i členy představenstva jsme připravili Koncepci rozvoje Zákaznického centra s pěti letým výhledem. Koncepce zahrnuje požadavky pojišťovny na to, co pojišťovna chce aby prožívali její operátoři i zákazníci, výčet všech činností požadovaných po Zákaznickém centru, výpočet potřebných kapacit i předpokládaných nákladů potřebných pro zajištění očekávané šíře služeb v různých variantách kultury, kterou by chtělo podporovat. 

Vedení společnosti Union poisťovny získalo silný nástroj nejen pro další diskuze, ale také pro plánování a rozvoj Zákaznického centra, které má sehrát klíčovou roli v úspěšném fungování celé této společnosti. Moc děkujeme za důvěru a krásnou česko-slovenskou spolupráci.