Rozvoj OneSolution

10.07.2017

Stále vylepšujeme naše OneSolution. Mezi větší změny patří způsob přihlašování ke komunikačním kanálům. Uživatel si sám volí, ke kterému z dostupných komunikačních kanálů se přihlásí (email, hovory in/out nebo chat). V rozhodování mu napomáhá signalizace o aktuálním stavu/zatížení daného komunikačního kanálu v podobě semaforu (červená, oranžová, zelená).

Posílili jsme podporu zpracování digitálně podepsaných emailů, takže naše řešení umí stáhnout a předat dál veřejnou část certifikátů digitálního podpisu.

Paralelně finalizujeme grafické rozhraní pro zpracování CHATu. OneSolution tak bude velmi brzy plnohodnotně podporovat i tento stále více rozšířený způsob komunikace.