Řešení OneSolution v NN Pojišťovně

04.10.2020

Naše řešení OneSolution bylo dlouhá léta provozováno v pojišťovně Aegon. Potěšilo nás, že po sloučení pojišťoven Aegon a NN Pojišťovny bylo naše řešení vybráno jako to, které bude nadále na kontaktním centru provozováno.

V průběhu několika posledních měsíců jsme s uživateli diskutovali, jak řešení OneSolution nastavit, aby vyhovovalo jak původním uživatelům, tak i novým oddělením a týmům z NN Pojišťovny.

Stávající integraci na primární systémy společnosti Aegon jsme rozšířili o integraci na primární systémy společnosti NN Pojišťovna. Uživatelé tak mají v našem řešení OneSolution vytvořené karty klientů ze všech systémů s jasným rozlišením původu klienta.

Na konci září proběhla migrace do produkce, takže nás nyní čeká období finálního doladění systému a podpora nových uživatelů.