RB leader - Rozvojový program pro manažery a leadery

03.07.2019

Udělalo nám velkou radost, že byl Michal Beránek přizván skupinou Red Button do projektu RB leader. V tomto naprosto unikátním vzdělávacím programu leaderů procházejí účastníci společně rozvojovým cyklem, ve kterém je každý krok dvoudenní a je zaměřen na jiné téma. Modul Já je zaměřen na sebepoznání leadera, jeho hodnot a motivací. Modul My na to jak tvořit v týmu důvěru a prostředí, ve kterém se dosahuje potřebných výsledků a tým pracuje naplno. Modul Firemní kultura se věnuje tomu, jak nastavit prostředí, kde se dobře pracuje a inovuje. Modul Zákazník tomu, jak přeměnit porozumění zákazníků v nové produkty a služby, apod.