PRE – Nasazení OnePlace a OneCoach

03.07.2023

Ve společnosti Pražská energetika a.s. se v prvním pololetí letošního roku podařilo úspěšně dokončit přechod do produkčního prostředí a tím pádem zpřístupnit všem relevantním zaměstnancům klíčové informace potřebné při jejich každodenní práci. 

Nemalou výzvou byla migrace dat ze stávající znalostní báze, která se díky vysokému nasazení PRE podařila ve velmi krátkém čase. Stávající články byly migrovány do nové struktury, s jejíž tvorbou jsme konzultačně pomáhali. Díky tomu je nové uspořádání témat/článků znalostní báze přehledné a řešení je díky tomu hojně využívané. No ostatně, posuďte sami – od konce prosince 2022 do poloviny června 2023 bylo v rámci znalostní báze "položeno" více než 23.000 vyhledávacích dotazů.