PRE - Nasazení OnePlace a OneCoach

04.12.2022

Ve společnosti Pražská energetika a.s. jsme v rámci 3 a 4Q zrealizovali projekt implementace znalostní báze OnePlace včetně modulu znalostních testů OneCoach. Aktuálně je vše připraveno na spuštění ostrého provozu od ledna 2023, kdy dokončíme i konzultační podporu zaměřenou na sdílení zkušeností s uživateli na straně PRE a s cílem co nejlépe a nejefektivněji nastavit strukturu a formát sdílených informací tak, aby uživatelé snadno a rychle našli vše, co potřebují pro svou každodenní práci.

Velmi nás těší, že naše řešení a my v OpenOne jsme dostali důvěru v rámci rozhodování společnosti PRE a budeme se snažit ze všech sil tuto důvěru nezklamat.