Poslední setkání Klubu manažerů kontaktních center

17.12.2019

V říjnu se naplnil posledním setkání Klub manažerů kontaktních center 2019. Sdíleli jsme a hledali. Otevřeli jsme témata jako zvládání samoty manažera, mezifiremní mentoring, co dělat pro hlubší poznání se v týmu navzájem a jak kdo přemýšlí o své kariéře a růstu. Nám osobně se setkání a vlastně i ta předchozí moc líbila, bavilo nás účastníky provázet a inspirovat. Už teď se těšíme na Klub manažerů kontaktních center 2020!!!