Pár slov

15.12.2021

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v rozběhlé adventní době. K tradičnímu chystání se na Vánoce nám i letos přistály starosti o zdraví. Jsme opatrní v setkávání, bereme na sebe vzájemně více ohledů, zajímáme se o druhé. Přejeme si prožít Vánoce s těmi, které milujeme. Přejeme si, aby byli zdraví a veselí. Myslíme v těchto dnech na mnoho pracovních a osobních úkolů, ale myslíme především na lidi kolem nás. Vynořujeme se tím ze své ulity, ve které se často zajímáme především sami o sebe. Možná to je nenápadné, ale oživujeme tak láskyplnou zvěst Vánoc. Nad tmou zvítězí světlo, nad lhostejností láska. Pokud se nám to letos každému povede osobně podpořit, budeme zase o kousek blíž lepšímu světu.

Přejeme vám ze srdcí požehnané Vánoce s těmi, které milujete.

Všichni budovatelé kmene OpenOne