Pár slov

21.07.2021

Vážení přátelé kontaktních center,

rok 2021 má pro nás zvláštní nádech. Je nám 20 let. Naše OpenOne byla 20. června 2001 zapsána do obchodního rejstříku, což se v business světě dá vyložit jako datum jejího narození.

Ani my, ani nikdo jiný z naší dnešní party u toho tenkrát nebyl, a tak nemůžeme přiblížit početí, přípravy na porod, ani to, jaké byly první okamžiky po narození. Zatím si prošla krásným dětstvím (počátky, startupová energie, první zákazníci), nelehkou pubertou (péči a výchovu převzali noví rodiče) i nesnadným dospíváním (zesvobodňování, změna stylu vedení). OpenOne je dnes vlastně mladá sexy slečna, která má větší část svého bohatého života jistě před sebou. Nyní už ví, co chce a jde si svobodně svým dospělým životem. Zvládla dát světu skvělé potomky - OneSolution, OnePlace, OneWay, Konzultace, Cool průvodcovství i Benchmarking a uplatnění a smysl nejen pracovní části života celé řadě našich kolegů "zaměstnanců", kteří v ní mohli a mohou uplatňovat své talenty a je jim spolu dobře.

Ne každá firma se 20 let dožije. Moc si toho vážíme. Stejně tak si vážíme velké přízně Vás, našich zákazníků. Z řady z Vás se časem stali příznivci a přátelé. Jsme vděční, že u toho můžeme stále být a užívat si této přízně, stejně tak jako skvělé party uvnitř OpenOne i úžasných vztahů s jejími zákazníky a přáteli. Prociťujeme vděčnost za požehnání být v "jejím" příběhu, být součástí její historie.

Díky, opravdu díky všem, kdo přidali v OpenOne v celém jejím dosavadním životě ruku k dílu. Díky za všechnu tu energii a čas, co jsme na "OpenOne cestě" vynaložili. Za nápady, pracovitost, schopnost se dohodnout a dostát našim závazkům. Za ten nekonečný hrnec srandy, co jsme spolu zažili. Za neskutečnou vstřícnost, obrovskou míru laskavosti a přátelství, které máme tu čest společně prožívat. Díky Vám, našim zákazníkům za neustálou přízeň a někdy i trpělivost v těžších chvílích, ale i za otevřený a upřímný přístup ke spolupráci s OpenOne. Bez přispění každého z Vás bychom tu nejspíše teď 20 let života OpenOne ani "neslavili".

Ještě jednou díky všem a těšíme se na další společné roky.


Michal Beránek a Honza Pastejřík