Pár slov - Zdeněk Bohuslav

29.03.2020

Milí přátelé,

dostáváte náš newsletter ve velmi výjimečné době. Každý z nás na vlastní kůži zažívá, co vlastně znamená globalizace světa. Uvědomujeme si své propojení s ostatními, už nikde nejde o jednotlivce, jde o celou lidskou pospolitost. Ještě před čtvrt rokem jsme si výzvy aktuálních dní neuměli představit, přesto kolem sebe vidíme spoustu úspěšných příběhů. Ukazuje se, že vůle vzájemně si pomáhat a brát na sebe ohled na celé čáře vítězí nad egoismem a lhostejností. Moudro našich babiček - "Všechno zlé je pro něco dobré." - nám ožívá před očima. Ze srdce vám přeji, aby tenhle čas zkoušek byl i časem objevů vlastní laskavosti, pokory a vděčnosti. Kéž najdete spolehnutí ve své víře, kéž poznáte radost ve svých hodnotách a kéž zažijete vděčnost ve své lásce.

Požehnané a zdravé jarní dny přeje

Zdeněk Bohuslav