Pár slov - Zdeněk Bohuslav

12.12.2023

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím jménem všech, kdo tvoří OpenOne. Přeji vám klidný a inspirativní adventní čas. A uvědomuji si, jak troufalé to mé přání je. Místo klidu a inspirace se do něj často vkrade shon a frustrace. Právě s tímto vědomím si dovolím apelovat na každého z nás. Mnoho věcí ve svých životech ovlivňujeme my sami, mnohé důsledky přináší naše svobodná rozhodnutí. 

Pokud se tedy letos chceme vymanit ze zaběhlých kolejí, po kterých jezdí splašený předvánoční vlak, můžeme. Pokud chceme klid, vytvořme pro něj podmínky. Ano, budeme muset něco obětovat. Třeba nebudeme mít tak skvěle uklizeno, nakoupeno, nachystáno, připraveno... ovšem na oplátku získáme vnitřní klid, ve kterém třeba zahlédneme v očích druhého člověka lásku. A láska je příběhem Vánoc.

Ať je těch láskyplných pohledů pro vás nachystáno co nejvíc.  

Zdeněk Bohuslav