Pár slov - Tomáš Dočekal

10.07.2019

Milí přátelé kontaktních center,

Na samém konci května jsme se s mnohými z vás osobně setkali na prezentaci výsledků OpenOne Benchmaringu kontaktních center 2018. Pro připomenutí si musím znovu a znovu počítat jednotlivé ročníky, abych znovu uvěřil tomu, že toto srovnání jsme pro vás připravili již pošesté. Jsem moc rád, že jsme založili tuto tradici a že se můžeme rok co rok setkávat a diskutovat, kam se trh kontaktních center hýbe a co je nového. I letošní Benchmarking pokrýval kromě oblasti vnitřních ukazatelů KC i oblast spokojenosti zaměstnanců a nezávislý průzkum spokojenosti zákazníků. A co je tedy nového? Tak třeba to, že plat operátora meziročně narostl o více jak 4 %, fluktuace operátorů klesla na 31 %, na 81 % e-mailů je odpovězeno zákazníkovi do 24 hodin a v rámci odchozích prodejních kampaní je třeba 6 kontaktů pro 1 úspěšný prodej produktu. A pak taky to, že nejvyššího NPS skóre v nezávislém SMS průzkumu dosáhla banka s 79,1 % a benefitem, o kterém sní nejvíce zaměstnanců KC je volný pátek jednou za 14 dní. Rád bych poděkoval všem, co se letošního Benchmarkingu zúčastnili. Získali nejen cenné informace pro svá budoucí rozhodnutí, ale současně i přispěli k budování otevřené komunity kontaktních center.

Přeji vám pěkné a klidné léto,

Tomáš Dočekal