Optimalizace a rozvoj funkcionalit v ČD-T

16.07.2020

Pro potřeby rychlejší a jednodušší identifikace karty klienta v řešení OneSolution EVO jsme umožnili kopírování telefonního čísla volajícího a jeho jména na double-click.

Dále jsme upravili importní mechanismus pro zakládání karet klientů a synchronizace telefonního seznamu tak, abychom byli schopní ignorovat záznamy, které jsou ve zdrojových datech označeny jako "neveřejné".

Nově přibyla i možnost skrýt některé záložky v telefonním seznamu pro oddělení, která je ke své práci nepotřebují.

A jako poslední změnu jsme řešení OneSolution EVO napojili na novou prioritní schránku, ze které jsou komunikace směrovány do speciální kategorie s vysokou prioritou. Zajistili jsme tím přednostní přidělování těchto emailů a následnou okamžitou distribuci na specifické skupiny příjemců.