OneSolution v Seznam.cz

03.07.2019

Ve společnosti Seznam.cz jsme dokončili nasazení řešení OneSolution, konkrétně modulu OneMail pro zpracování hromadné emailové komunikace. Podařilo se tak sjednotit způsob zpracování emailů pro oddělení Zboží.cz a Firmy.cz do jedné aplikace, která je navíc do budoucna připravena pojmout i všechny ostatní komunikační kanály. Řešení je provozováno jako služba, takže celá implementace byla velmi rychlá. Před projektem jsme si definovali očekávání, která od nového řešení uživatelé měli. Patřily mezi ně věci jako: zkvalitnění služeb pro klienty, lepší a přehlednější zpracování, uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí, efektivnější přijímání požadavků, jejich automatické třídění a odfiltrování nechtěné pošty, automatické notifikace jak směrem k zákazníkům, tak interně k vedoucím, interní poznámky k řešení požadavků, automatické hlídání délky řešení požadavků s eskalacemi, snazší odbavování požadavků, přerozdělování, delegování, routování požadavků dle typu na konkrétní řešitele, prioritizace požadavků a detailní reporting. Jsme velice rádi, že při vyhodnocení pilotního provozu Seznam.cz potvrdil, že OneMail všechna tato očekávání naplnil a uživatelé jsou s naším řešením spokojeni. A to nás upřímně těší nejvíce. Stejně tak máme radost z potenciálu možného rozšíření OneSolution i do dalších týmů.