OneSolution - Novinky v MAIN verzi

19.12.2018

Kategorizace komunikací

Radikálně jsme změnili technologii kategorizace textových komunikací, jak je zmíněno v části implementačních projektů. Stávající systém byl postaven na možnostech, ale i omezeních SQL serveru. Nová verze kategorizace je napsána mimo databázi jako samostatná služba. Nově při definici klíčových slov dokážeme plnohodnotně využívat tzv. regulární výrazy (možnost zadat masku hledaného řetězce v rámci emailu jako je číslo smlouvy apod., např. 87xx5xxxxxx).

Řešení je nyní navíc rozšířeno o možnost napojení na řešení třetích stran, kterými můžeme k příchozím komunikacím dotahovat další údaje, dotazovat se na rozhodovací podmínky, atp. A následně takto získané údaje použít pro lepší, přesnější a různorodější roztřídění či zpracování příchozích textových komunikací.


Optimalizace klíčových slov

Abychom byli našim klientům platným partnerem při ladění klíčových slov za účelem dosažení co nejvyšší úspěšnosti automatické kategorizace příchozích textových požadavků, rozhodli jsme se vytvořit modul pro simulaci úspěšnosti klíčových slov nad historickými komunikacemi. Z historie zpracování komunikací totiž víme, jaká byla ta správná kategorie (typ požadavku) a můžeme tak sledovat, jakou má testovací sada úspěšnost jako celek, ale i na úrovni úspěšnosti konkrétního klíčového slova nebo souboru slov. Takových testů je možné realizovat bezpočet a vybrat ten nejúspěšnější, který bude následně použit na produkčním prostředí.


Nový HTML editor

Po empirickém vyzkoušení nesčetného množství různých HTML editorů jsme po letech konečně narazili na ten správný, se kterým jsme aktuálně velmi spokojeni. Editor je součástí nově připravované verze OneSolution a již se těšíme na zpětnou vazbu uživatelů našeho OneSolution.


Obrázky v těle emailu

Díky možnostem několika technických novinek jsme se v nově připravované verzi rozhodli realizovat uživatelskou podporu pro práci s obrázky přímo v těle emailu. Již tak nebudou z textu "vytrhávány" a umísťovány do pole příloh, ale budou zobrazeny na svém původním místě. To samé bude umožněno i uživatelům, kteří budou moci obrázky vkládat do těla emailu při sepisování odpovědi klientům. Práce s emaily se tak stane pro uživatele i zákazníky mnohem příjemnější a jednodušší.


Co-browsing

Dokončili jsme práce na prototypu řešení Co-browsingu. Začátkem roku 2019 jej začleníme do MAIN verze řešení OneSolution a hned poté pilotně nasadíme u jednoho z našich klientů. Podle reakcí našich stávajících a potenciálních klientů, kterým jsme řešení prezentovali, je to přesně ta věc, kterou dnes každé kontaktní centrum, které chce o své klienty efektivně pečovat, potřebuje :). Co-browsing bude moci aktivovat návštěvník vašich webových stránek při komunikaci s operátorem pomocí telefonního hovoru nebo chatu a operátor uvidí to, co on. Rychleji a přesněji ho tak navede na to správné místo na vašem webu.


Screen sharing (sdílení obrazovky)

Podpora obchodu je nedílnou součástí našeho řešení a proto přicházíme s novinkou, kdy ve spolupráci s naším partnerem nabízíme možnost sdílení obrazovky a videa. Řešení automaticky vytváří relaci mezi uživatelem a zákazníkem a umožnňuje uživateli prezentovat svou plochu či konkrétní povolenou aplikaci. Klient a operátor/prodejce tak společně projdou a online vyplní např. návrh smlouvy a jako třešinku na dortu může klient smlouvu ihned podepsat pomocí svého dotykového zařízení (dotykový notebook, smartphone, tablet, atd.).