Novinky z rozvoje OneSolution EVO

12.12.2023

Ve druhé polovině roku jsme udělali obrovský kus práce v rozvoji OneSolution EVO. Pojďte se o všech novinkách dozvědět o kousek více. Máme vám co sdělit.😉

Zpracování e-mailů

Pokračovali jsme s vylepšováním a úpravami nového pojetí zpracování e-mailů. Pro uživatele bude celé řešení opět o kus jednotnější, a tedy jednodušší na ovládání.

  • Zavedli jsme další validace dohlížející na korektní způsob zpracování požadavků.

  • Přidali jsme plnohodnotnou podporu pro práci s koncepty e-mailových odpovědí, které je tak nově možné sdílet s dalšími uživateli podílejícími se na řešení požadavku.

  • Přidali jsme automatické průběžné ukládání rozepsaného e-mailu po 10ti vteřinách.

  • Případné odeslání SMS nyní probíhá přímo v rámci zpracování, stejně jako možnost odeslání e-mailových komentářů.

  • Mezi stávající komentáře typu RE: (reply) přibyl nový komentář typu FW: (forward).

  • Také jsme přeskupili způsoby řešení v toolbaru, aby byly k nalezení intuitivně a aby bylo řešení připravené pojmout customizované stavy řešení, které od nás někteří naši zákazníci požadují. Tento nový toolbar se bude postupně rozšiřovat do zpracování dalších komunikačních kanálů a sjednotí tak stávající multichannel akce a komunikace.

Zpětná vazba

Stále více požadovaná Zpětná vazba dostala v seznamu feedbacků nový filtr Nepřečtené. Uživatel si tak může jednoduše zobrazit všechny dosud nepřečtené zpětné vazby bez ohledu na období, ve kterém vznikly.

Webchat widget

Změnou si prošel i webchat widget. Ten jsme oblékli do nového hávu. Odstranili grafické prvky, které již neodpovídají aktuálním módním trendům a již tak rozsáhlou množinu funkcionalit doplnili o "výzvu k pokračování v konverzaci", která nečinného návštěvníka po uplynutí definované doby vyzve k reakci. A pokud reagovat nebude, chat automaticky sama ukončí. Operátoři tak nejsou zbytečně blokováni chaty, kde již návštěvník nereaguje. A nemusí tudíž myslet na to, aby se po nějaké době sami ptali: "Jste tam ještě?". O všechno se postará systém a operátor se tak dříve dostane k dalšímu případnému chatu ve frontě.

Dynamické dotazníky

Dynamické dotazníky, které zákazníkům umožňují vytváření libovolného množství formulářů pro zakódování zpracovávaných komunikací napříč všemi komunikačními kanály získaly rovněž nové funkcionality. Jednou z nich je možnost jejich kopírování/klonování. Druhou je pak možnost přesouvání celých existujících stavebních bloků na různé pozice dotazníku. Pokud tak vznikne potřeba zásadnější změny existujícího dotazníku, vše lze udělat na pár kliknutí. Poslední změnou týkající se dynamických dotazníků je možnost přiřazení jiného dotazníku pro řešení příchozích e-mailových požadavků a jiného dotazníku pro zakódování individuálního odchozího e-mailu.

Odchozí telefonické kampaně

Další novinkou je možnost tříúrovňového nastavení oprávnění na odchozí telefonické kampaně. Kromě binárního "má právo" vs. "nemá právo" přibyla ještě třetí možnost a tou je "má právo, ale nepřidělují se mu úkoly z jednotné fronty". Smyslem je umožnit uživateli práci s odchozí telefonickou kampaní ale pouze se jmenovitě jemu přidělenými kontakty/úkoly bez možnosti podílet se na odbavování celé fronty dané kampaně.

Moje úkoly

Ikona Moje úkoly byla doplněna o indikátory existence prioritních úkolů nebo úkolů po termínu. Dále byla ikona doplněna o tooltip obsahující přehledně informaci o tom, kolik úkolů má uživatel v moje úkoly celkem, kolik z tohoto počtu je aktivních = lze je ihned zpracovat a kolik je čekajících = čekají na doplnění, na konzultaci atd. A dále kolik úkolů je prioritních a kolik po termínu. Na první pohled má tak uživatel ihned jasno, zda má na Moje úkoly zaměřit svou pozornost či zda se může nadále věnovat řešení úkolů přicházejících z jednotné fronty.

Podpora Osobních šablon

Začátkem příštího roku vydáme verzi OneSolution EVO s podporou Osobních šablon. V té si bude moci každý uživatel spravovat své osobní šablony pro jednotlivé komunikační kanály. Tyto osobní šablony bude následně moci vkládat do textů odpovědí klientům stejně, jako centrální šablony spravované vedoucími týmů a metodiky. Na osobní šablony operátorů budou mít samozřejmě pro kontrolu relevantnosti obsahu jejich vedoucí právo nahlížet. Smyslem těchto osobních šablon není nahrazování centrálně spravovaných šablon, ale spíše poskytnout oficiální prostor pro zaznamenání textů sloužících pro opakované jednoduché odpovědi bez nutnosti jejich evidence někde bokem ve Wordu na ploše apod.