OneSolution EVO jede!

29.03.2021

Začátek letošního roku byl ve znamení Upgradů na OneSolution EVO. Pro upgrade se rozhodli společnosti Seznam.cz, J&T Banka a UNIQA.

Ve společnosti Seznam.cz byl upgrade o něco jednodušší, neboť OSL EVO je prozatím provozováno jako stand-alone řešení pro podporu zpracování emailové korespondence. Uživatelé na testovacím prostředí vše poctivě a pečlivě otestovali, díky čemu již OSL EVO běží v produkčním prostředí bez sebemenšího problému. Nové dynamické dotazníky si v Seznamu zamilovali a mají s nimi velké plány, ale o tom třeba až příště.

Ve společnosti J&T Banka bylo třeba kromě samotného upgradu přenést i existující customizace a integrace na systémy Banky. Nová verze OSL EVO má kompletně přepracovanou kartu klienta, do které se nám podařilo v prostředí J&T Banky přenést všechny jejich stávající osobní, kontaktní a další důležité údaje o klientech ze CRM systému. Oproti společnosti Seznam.cz používá J&T Banka OSL EVO navíc pro zpracování příchozích hovorů a odchozích telefonických kampaní.

Paralelně k tomu pracujeme usilovně na migraci na OneSolution EVO ve společnosti UNIQA. Upgrade by měl být dokončen v rámci 2. kvartálu 2021 a všichni s napětím očekáváme tento zlomový okamžik. Kromě registrace škodních událostí, která již byla modernizována před dvěma lety, se pro uživatele v UNIQA změní (a my věříme, že k lepšímu 😊) zpracování všech komunikačních kanálů (příchozí + odchozí hovory a emaily) a nově bude navíc řešení připraveno na zprovoznění webchatu. Ten by se měl do OSL EVO přesunout někdy na přelomu 2021/2022.

Do OSL EVO se následně zapojí i uživatelé bývalé AXA pojišťovny, která přešla v rámci fúze pod křídla společnosti UNIQA. OSL EVO tak v horizontu jednoho roku poskytne jednotnou platformu pro obsluhu celého multikanálu včetně integrací na primární systémy nové UNIQA pojišťovny pro Českou i Slovenskou republiku.