OnePlace – Drobná vylepšení

15.06.2024

V rámci rozvoje jsme do OnePlace implementovali funkci "slovníku základních pojmů", která dokáže slova, k nimž je uveden doplňující text zvýraznit a tento doplňující text zobrazit v tooltipu po najetí myší. Kdekoliv se pak takové slovo objeví napříč různými tématy, je zvýrazněno a doplněno tooltipem.

Dále byl upraven název záložky OnePlace v prohlížeče tak, aby obsahoval název tématu. To usnadní orientaci uživatelům, kteří pracují s více otevřenými tématy najednou v rámci jednoho okna prohlížeče. Děkujeme zástupcům společnosti PRE za tento tip.🙏🏻