Novinky pro E.ON

08.04.2019
  • Nedovolané leady

Na přelomu roku jsme realizovali úpravu zpracování příchozích hovorů, která operátorům umožní rychle pokračovat v neuskutečněném odchozím hovoru z kampaně. Pokud volající kontaktuje zákaznickou linku z důvodu zmeškaného volání z KC, otevře si operátor okno pro zobrazení posledního volání danému klientovi resp., obecně na telefonní číslo volajícího.Nalezený hovor může ihned aktivovat a dokončit tak s klientem předmět hovoru dané odchozí telefonické kampaně.

Součástí tohoto požadavku byla i úprava follow-up akcí odchozích telefonických kampaní. Ty jsou nyní schopné, automaticky při nedovolání se klientovi, odeslat SMS s předem definovaným textem. V řešení je možné definovat různé texty SMS zpráv pro 1. a další nedovolání. Zákazník je tak informován, kdo a proč se ho snažil kontaktovat.

  • Rozvoj OZD - obchodní změna dodavatele

Nově s aplikací OZD pracuje další oddělení společnosti E.ON, které se zabývá fakturací. Pro naplnění smyslu jejich práce byla modifikována funkcionalita Hromadné změny stavu smluv, která nyní umožňuje posunout zvolené smlouvy do dalšího stavu v rámci jejich životního cyklu.

  • Připojení dalšího oddělení do řešení Jednotné fronty

Jsme velice rádi, že jsme mohli od konce března řešením Jednotné fronty pomoci B2B oddělení společnosti E.ON. Od Jednotné fronty je očekáván lepší komfort a systémová podpora v oblastech příjmu, rozdělování a zpracování požadavků, automatických akcí, notifikací a reportingu. V dalších měsících se dozvíme, zda se nám tato očekávání podařilo naplnit i v tomto oddělení. Kromě nativních funkcionalit řešení jsme pro B2B realizovali i pár nových customizací, jako například automatické přidělování požadavků od určitých klientů na konkrétní uživatele - a to jak pro nově příchozí, tak pro interně předané úkoly, podpora automatických notifikací a přesměrování požadavků na zástupce uživatele v rámci pomocníkaMimo kancelář.