Kooperativa - Automatické předávání komunikací

19.12.2018

Ve spolupráci s IT společnosti Kooperativa jsme připravili naše řešení tak, aby bylo schopno identifikovat příchozí emailové požadavky určené pro skupinu uživatelů pracující s jiným aplikačním řešením. Systém tak bude od nového roku schopen příchozí emaily třídit a automaticky rozdělovat mezi tyto dvě skupiny.

To se povedlo jen díky úpravě stávajícího kategorizačního mechanismu, který byl po dlouhá léta v nezměněné podobě. Více o kategorizaci se dočtete v části rozvoje našeho řešení. Součástí projektu je i naše součinnost při ladění úspěšnosti automatické kategorizace. Aktuálně jsme ve společnosti Kooperativa dosáhli velice slušných 73% úspěšnosti této automatické kategorizace a věříme, že ji o pár procentních bodů ještě zlepšíme.