Koncepce kontaktního centra pro Broker Consulting

13.12.2017

Máme radost, že další společnost nám dala důvěru a požádala nás o vytvoření koncepce kontaktního centra. Bavilo nás spolupracovat s nejvyšším vedením Broker Consulting a diskutovat budoucí pozici kontaktního centra.

Přesně jsme popsali, jak se má cítit operátor, který tady bude pracovat. Stejně detailně jsme popsali pocity zákazníků. Z koncepce je jasné, na jakých hodnotách bude kontaktní centrum stát. Stranou nezůstala ani čísla. Vedení společnosti v rámci projektu získalo přesné vyčíslení relevantních nákladů na pět let a přehled o tom, jakých výsledků by mělo být možné s těmito náklady dosáhnout. Jsme rádi, že díky našemu přispění další významné kontaktní centrum vzniká po zralé úvaze a jasné definici hodnot a základních principů fungování.