Koncepce kontaktního centra E.ON

21.08.2018

Se zástupci představenstva společnosti E.ON jsme absolvovali závěrečné setkání v rámci projektu zaměřeného na vznik Koncepce zákaznické linky.

Bylo to setkání velmi výrazné, protože na něm došlo k řadě zajímavých diskuzí a konfrontací. Ukázalo se, že velká slova si v důsledku vyžádají velké cíle a mnoho dílčích kroků. Moc si vážíme otevřenosti a důvěry, kterou jsme dostali. Věříme, že náš externě zpracovaný vstup bude dílkem do skládačky při důležitých rozhodnutích, která ovlivní nejen zaměstnance zákaznické linky, ale i zákazníky společnosti. Přejeme všem šťastná rozhodnutí.