Klub manažerů kontaktních center

14.06.2024

Další již velmi tradiční aktivitou, kterou se snažíme přispívat k fungování odvětví zákaznické péče a prodeje, je Klub manažerů kontaktních center. 

Jde o naprosto neformální tvůrčí setkávání manažerů napříč odvětvími. Společně v různých formátech diskutujeme a sdílíme názory například na další rozvoj technologií, ale i provozní otázky jako je plánování, predikce či odměňování. Setkání se účastní 15 – 20 profesionálů, kteří se aktivně dělí o své zkušenosti a vzájemně se podporují v hledání optimální cesty. 

Ukazuje se, že témata jsou ve všech kontaktních centrech podobná, ale manévrovací prostor pro manažery se může zásadně lišit.