Klub manažerů kontaktních center vyplul

19.12.2018

V přístavišti OpenOne jsme přivítali deset manažerů kontaktních center, kteří s námi vypluli v rámci Klubu manažerů. Společně jsme se prokousali peřejemi tématu "Vnitřní motivace". Ukázalo se, že ačkoli je všude chleba o dvou kůrkách, jsou mezi jednotlivými provozy přeci jen výrazné rozdíly v přístupu k autonomii. Pěkným příkladem je třeba Home Office, který v jednom KC funguje úplně standardně a rozhoduje o něm teamleader, je v jiném KC označen oddělením HR jako nezákonný a je mu vystavena červená stopka. Na palubě bylo veselo, a to navzdory tak vážným tématům jako je přiznání vlastní chyby, zaměstnávání starších operátorů nebo neustále se zvyšující očekávání představenstev. Zkrátka, posádka Klubu manažerů je skvělá. Sblížení proběhlo skvěle a těšíme se na další společné vyplutí plné sdílení, diskuzí a vzájemnosti.