EON – změnové požadavky

19.12.2018

OZD - obchodní změna dodavatele

Uplynul více než měsíc od doby, kdy jsme do společnosti EON nasadili modul Správy soupisek, který měl uživatelům významným způsobem ulehčit a urychlit práci spojenou s procesem obchodní změny dodavatele. Jsme velice rádi za úžasnou zpětnou vazbu od uživatelů, kterým modul pomáhá přesně tak, jak bylo očekáváno a plánováno. Dokonce se již začínají rýsovat požadavky na další rozvoj tohoto modulu a jeho zpřístupnění i pro další pracovníky.


EAN/EIC

Karta klienta v našem řešení byla rozšířena o rozbalovací seznam EAN/EIC kódů místa spotřeby, předávaných ze systému SAP. Hodnota zvoleného EAN/EIC kódu je následně automaticky doplněna do textu použitých šablon (pro vytvoření odpovědi na emailovou komunikaci), které obsahují proměnný výraz, který má být nahrazen hodnotou EAN/EIC kódu.


Unbundling (oddělení obchodu a distribuce)

V prosinci jsme zahájili práce na projektu, kterým společnost E.ON plní svou zákonnou povinnost oddělení obchodní a distribuční části společnosti. Aktuálně se budeme zabývat změnami zpracování komunikačního kanálu Dokumenty. Přibydou nové atributy / metadata a identifikátory z dalších systémů, kterými dokument při zpracování prochází. Změní se i způsob integrace se systémem SAP pro vytváření Kontaktů a logika jejich zpracování. V dalších etapách se budeme zabývat dalšími komunikačními kanály.