E.ON - Rozvoj v první polovině roku

13.06.2022

Společnost E.ON je nevyčerpatelnou studnicí nápadů, jak řešení OneSolution dále customizovat a přizpůsobovat tak jeho funkcionality potřebám oddělení, která toto naše řešení používají. 

Za posledních několik měsíců jsme tak:

  • rozšířili NBA a NBO (Next Best Action a Next Best Offer) i na oddělení Business Line pro kanály e-maily a hovory.
  • přidali odesílání upozornění na vedoucí, např. v případě nepřítomnosti jejich operátorů, aby bylo zajištěno včasné zpracování jejich přivlastněných a nedokončených úkolů.
  • přidali možnost neodesílat zpětnou vazbu přímo do karty klienta, protože přesto že je pro každé kontaktní centrum, které má zájem zlepšovat své služby klientům, zpětná vazba důležitá, existují situace, kdy není vhodné ji sbírat.
  • upravili jsme některé existující reporty a vytvořili nové. Provedli jsme úpravy různých provozních nastavení, rozšířili číselníky Kategorií a Podkategorií pro SAP.
  • provedli jsme i změnu v procesu archivace historických e-mailů, za které je nyní v E.On odpovědný jiný systém.
  • vytvořili jsme nový typ interního úkolu pro Active Call, který sedí na míru potřebě nastavování způsobu plateb u nových smluv.
  • doplnili nově automatické vyhledávání jména volajícího (příchozí hovor) dle jeho telefonního čísla ještě před vstupem do fronty.

Kromě toho byly realizovány desítky drobných změnových požadavků v rámci tzv. aplikační podpory. Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na kontinuálním zlepšování a zefektivňování obsluhy klientů této společnosti.