E.ON - Rozvoj v druhé polovině roku

04.12.2022

Pro společnost E.ON jsme mohli ve druhé polovině roku realizovat další řadu požadavků pro uživatele oddělení využívajících řešení OneSolution.

Za posledních několik měsíců jsme tak uvedli do provozu optimalizace a customizovaná vylepšení týkající se:

 • Karet klientů
 • Byly vytvořeny nové reporty pro vedoucí, které se zobrazují přímo na Dashboardu aplikace
 • Došlo k optimalizaci textací šablon a revizi příloh používaných v emailové korespondenci
 • Upraven byl i proces vytváření a následného řešení ZIS požadavků
 • Požadované úpravy se týkaly také reportu Efektivita, sloužící uživatelům na Dashboardu aplikace pro informování o jejich práci v porovnání s ostatními členy týmu
 • Sledování počtu sjednaných smluv
 • Integrační vrstva PI, obsahující endpointy rozhraní jednotlivých systémů byla nahrazena novější integrační vrstvou PO. Museli jsme tedy upravit konfigurace používaných rozhraní
 • Správa uživatelů obsahuje možnost vložení fotografie uživatele, která pak tvoří součást podpisu uživatele v e-mailové korespondenci
 • Zpracování požadavků na ZL pokud telefonují
 • Report - Počet zpracovaných požadavků
 • Optimalizace se týkaly také Leadů zpracovávaných oddělením PKAM

Po vyřešení všech překážek byla spuštěna i evidence GDPR požadavků, která je provozována na novém řešení OneSolution EVO a která naplno využívá naše dynamické dotazníky nahrazující původní XLS strukturu pro evidenci těchto žádostí. Jakékoli podněty týkající se GDPR jsou z kontaktního centra předány formou strukturovaného e-mailu do řešení OneSolution EVO, kde probíhá jejich evidence a následné řešení.

Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na kontinuálním zlepšování a zefektivňování obsluhy klientů této společnosti.