E.ON – Optimalizace OneSolution

21.07.2021

Ve druhém kvartálu tohoto roku jsme se v E.On vrhnuli do optimalizace a vylepšení stávajících rozhraní mezi OneSolution a systémy společnosti E.On.

Například jsme společně optimalizovali příjem emailů tak, aby byl proces jejich zpracování (tzn. předání k vyřešení do kontaktního centra) a digitalizace do DMS archivu asynchronní. Dnes již tedy případně zpoždění na straně archivace nemůže emailu zabránit, aby se okamžitě dostal do kontaktního centra k řešení.

Dále jsme rozšířili stávající datové extrakty pro DWH tým, který má tak o něco více informací a může vytvářet detailnější a rozsáhlejší reporty dále do společnosti E.On. Pro tým Active Call jsme upravili plánovací kalendář pro odchozí telefonické kampaně, aby byl v souladu s jejich novými vnitřními procesy a postupy.

V současnosti pracujeme na automatizaci GDPR procesu, který bude řízen jak podněty ze systému SAP (pro obchodní partnery) tak i zcela autonomně přímo v našem řešení (pro vše ostatní). Systém tak bude neustále hledat lokální karty klientů - leadů, zpracování požadavků, importovaná data, komunikace nad všemi komunikačními kanály atd., které budou splňovat nadefinované podmínky a bude provádět buďto jejich anonymizaci nebo vymaže jejich obsah.