E.ON - NBA pro Poradenská centra

20.08.2018

Společnost E.ON nemá klasické pobočky, ale má pár míst, kde se může zákazník osobně potkat se zaměstnancem E.ON. Tato místa se nazývají Poradenská centra. Donedávna na těchto centrech nebylo naše řešení OneSolution využíváno. Vše se změnilo poté, co byla identifikována potřeba zpřístupnění NBA a NBO nabídek (neboli Next Best Action a Next Best Offer) i pro zaměstnance Poradenských center. Vzhledem k tomu, že OneSolution funkcionalitu NBA/NBO již obsahuje, byl ve OneSolution vytvořen nový proces pokrývající tuto Osobní návštěvu zákazníka na Poradenském centru.

Vyřešilo a optimalizovalo se tím několik potřeb najednou:

  • Poradenské centrum nově využívá OneSolution jako ostatní oddělení společnosti E.ON zabývajícími se péčí o zákazníky.

  • Veškeré aktivity se zákazníkem jsou nativně obsaženy v komunikační historii řešení OneSolution.

  • Z OneSolution jsou automaticky na pozadí zapisovány výsledky Osobní návštěvy i do Kontaktů v SAP.

  • Poradenské centrum může zaznamenat a reportovat, kolik požadavků řeší, jakého typu jsou a kolik času si zpracování požadavků vyžádalo.

  • Ale hlavně, zaměstnanci Poradenských center mohou lépe posloužit zákazníkům tím, že neopomenou provést potřebnou aktivitu či nabídnout vhodné doplnění portfolia služeb.