E.ON - Migrace na nové servery a změna organizační struktury OSL

26.10.2021

Ve třetím kvartálu tohoto roku jsme v E.On dokončili migraci celého produkčního prostředí na nové servery. Byla to akce, která by se dala bez obav nazvat jako "Kulový blesk". Přes drobné problémy, které se při této akci vyskytly, se nakonec vše podařilo a kontaktní centrum již frčí na novém "železe". 

Dokončili jsme automatizaci GDPR procesu, který byl ve druhé polovině prázdnin testován a na konci září spuštěn. Další poměrně velkou akcí byla změna organizační struktury v řešení OneSolution. Ta kromě samotné reorganizace oddělení a týmů vyžadovala migraci mnoha funkcionalit, které jsou navázané právě na organizační strukturu. 

Následovaly další změny a vylepšení, které se týkaly rozprostření některých ověřených funkcionalit na další oddělení, optimalizace práce s odchozími hovory - kalendářem, zmeškané hovory pro oddělení podporující account manažery. "Volné chvíle" jsme vykrývali realizací desítek drobných změn, úprav a vylepšení.