E.ON - balíček změnových požadavků

08.11.2018
I v dalším kvartále jsme pro E.ON stihli udělat nekolik vylepšení:


  • HTML náhled - všechny náhledy na e-mailové komunikace nyní přednostně zobrazují HTML podobu.
  • Vytváření Leadů zohledňující kapacity týmu - při vytváření nových Leadů je uživateli graficky interpretováno, ve kterých datech a konkrétních časech (po půlhodinách) je již překročen počet přeplánovaných komunikací. Operátor se tak může s klientem dohodnout na jiný čas, kdy mu bude někdo z týmu opravdu kapacitně schopen zavolat.
  • Nový report - vytvořili jsme nový report, který za požadovaný den zobrazuje (po půlhodinách) počet příchozích a vyřešených emailů a dokumentů. Dispečeři mají další podklad, který mohou brát v potaz při plánování směn nebo řešení krizových situací.