Drobné změny a vylepšení v UNIQA

08.04.2019

V rámci prvního kvartálu jsme tak trochu "vyčistili stůl" a připravili drobné změny a vylepšení pro servisní i outboundové centrum české i slovenské pojišťovny UNIQA. Tato vylepšení svým rozsahem vypadají bezvýznamně, ale operátoři je velmi ocení. Mezi ty nejzajímavější patří integrace na SmartForm, kdy jsme implementovali na více místech v aplikaci našeptávače pro města, ulice a PSČ, které vycházejí pro českou stranu z číselníku RUIAN a pro slovenskou stranu z číselníku adresních míst od MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Další zajímavou funkcionalitou, která stojí za zmínku, jsou šablony pro SMS zprávy. Jsou primárně určeny pro prodejní část callcentra, nicméně funkcionalita je dostupná i pro servisní část. Stejně tak pro prodejní callcentrum  je dostupný detailnější náhled na smlouvy, jejich rizika a platná krytí. Zajímavou funkcí je bezesporu i zobrazení aktuální fronty hovorů, takže operátoři nemusejí tak často sledovat wallboard a nebo přepínat mezi aplikacemi.

Z těchto zde uvedených příkladů je patrné, že společným jmenovatelem a tudíž i smyslem realizovaných změn je především usnadnění práce operátorů a snížení počtu potřebných kliků při řešení klientských požadavků.