Dopékáme Benchmarking kontaktních center 2017

26.04.2018

Pět let se snažíme porovnávat situaci jednotlivých kontaktních center. Stále přidáváme nové úhly pohledu. Tentokrát máme vyjádření i 1.065 zaměstnanců a 9.100 zákazníků.

Pokračujeme ve zpracování dat posbíraných v rámci letošního ročníku porovnávání kontaktních center. Tvoříme zprávu, kterou budeme na konci dubna rozesílat jednotlivým účastníkům. Diskutujeme o možné interpretaci dat, nejlepším grafickém zobrazení i o trendech, které nám za těch pět realizovaných ročníků už pěkně vycházejí. Je to práce se spoustou, spoustou čísel. Je to práce občas úmorná, ale věříme, že i smysluplná. Právě díky srovnání s ostatními v oboru mohou manažeři kontaktních center lépe plánovat rozvoj svých provozů a mohou udělat konkrétní kroky k tomu, aby se právě do jejich kontaktních center operátoři, teamleadeři a ostatní opravdu těšili. Naše srovnání je určené výhradně pro skupinu účastníků. Pokud chcete mít přístup k unikátním informacím z oboru kontaktních center, přidejte se k nám v dalším ročníku, moc rádi vás do srovnání zahrneme. Každoročně se OpenOne Benchmarkingu účastní přes 20 významných společností z odvětví bankovnictví, pojišťovnictví, utilit a dalších odvětví.